Revista de Contabilidad y Dirección

Revista de Comptabilitat i Direcció núm. 18

Internacionalització: claus i bones pràctiques

Diversos autors
editorial
Barcelona, 2014. 196 pàgines.
Preu soci: 18,00 €
Preu no soci: 18,95 €

La situació econòmica experimentada en els últims anys ha posat de manifest el millor comportament de les empreses internacionalitzades i la importància de la internacionalització com a factor de creixement i diversificació del risc. Les empreses internacionalitzades experimenten guanys de productivitat, millores en la gestió, millor capacitat d’accés al finançament i són, en definitiva, les que tenen una major capacitat per créixer i crear ocupació.

L’objectiu d’aquesta publicació, coordinada per Salvador Marín, economista i president de COFIDES, és analitzar les claus d’èxit de la internacionalització en general, i de l’exportació i IDE (inversió directa a l’exterior) en particular, des de la teoria a la praxi. Per a això, inclou diverses notes tècniques escrites per J.M. Casat, B. Prieto, J.L. Bonet, J.D. Barquero i L. Pardo. A continuació, s’aporten diversos treballs doctrinals realitzats per S. Marín, I. Ortiz, J.J. Durán, A. Aragó, J. Monreal, A. Niñerola i M.V. Sánchez. Finalment, s’inclouen els casos d’èxit de Gestamp i Relats.

Amb tot això, es pretén contribuir a conèixer millor les claus de la internacionalització empresarial.

Tweet