Revista de Comptabilitat i Direcció

Carta dels directors

La Revista de Comptabilitat i Direcció (RCD) és el resultat de l’esforç de divulgació de treballs relacionats amb la comptabilitat realitzat per l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció. En aquest sentit, la RCD es proposa d’establir ponts d’unió entre el món acadèmic i professional, mitjançant la publicació de notes tècniques, articles doctrinals i casos pràctics d’actualitat que puguin ser útils per totes aquelles persones i institucions amb relació directa o indirecta amb la comptabilitat i la direcció d’empreses.

La RCD és una revista, per tant, que pretén dirigir-se tant al món acadèmic com professional, amb la intenció de divulgar temes d’actualitat comptable a partir de diferents números monogràfics.

La participació en la RCD, mitjançant un procés de revisió anònima, és oberta a tota la comunitat comptable i, en aquest sentit, us animem a informar-vos sobre els següents números i a participar-hi enviant-nos els vostres articles.

Oriol Amat

BSM – Universitat Pompeu Fabra

Domingo García Pérez de Lema

EC-CGE-Economistas Contables del Consejo General de Economistas

Tweet