Revista de Comptabilitat i Direcció

Petició de treballs

Objectiu

La Revista de Comptabilitat i Direcció (RCD) té l’objectiu d’establir ponts d’unió entre el món acadèmic i professional mitjançant la publicació de números monogràfics que inclouen articles doctrinals i casos pràctics de l’actualitat.

La RCD és publicada per l’ACCID i el REC

ACCID va ser creada l’any 2002. Actualment, compta amb més d’11.000 socis numeraris i més de 230 socis protectors.

Enviament de treballs

La participació en la RCD, mitjançant un procés de revisió anònima, és oberta. Us animem a enviar els vostres articles

Propers números (i data límit d’enviament):

33. Informació i Gestió ESG (Medi ambient, Social i Governança) (10/2021)

34. Due Diligence (1/2022)

Els articles s’han d’enviar a oriol.amat@upf.edu,  especificant el número de la revista a la qual s’aplica i han de ser elaborats d’acord amb les normes de la Revista de Comptabilitat i  Direcció (Normes).

Directors

Oriol Amat. BSM-Universitat Pompeu Fabra. ACCID

Domingo García Pérez de Lema. Univ. Politécnica de Cartagena. EC-CGE

Subdirectors

Marcos Antón Renart. Universidad de Murcia. EC-CGE

Luz Parrondo. BSM-Universitat Pompeu Fabra.

Consell Assessor

Leandro Cañibano (UAM), Salvador Carmona (Instituto de Empresa), Begoña Giner (Universidad de Valencia), José Antonio Gonzalo (UAH), Peter Horváth (Universität de Stuttgart), Baruch Lev (Stern School of Business, NYU), Jesús Lizcano (UAM), Vicente Montesinos (Universidad de Valencia), Chris Nobes (Royal Holloway, University of London), Luis Pardo (SAGE), Valentí Pich (EC-CGE), Juan M.ª Rivera (Notre Dame University), Hervé Stolowy (HEC). 

Editors Associats

Joaquim Rabaseda (UdG), Vicente Ripoll (Universitat de València), Immaculada Vilardell (UAB), Stephen Zeff (Rice University).

Comitè Editorial

Josep Maria Argilés (UB), Emma Castelló (UAH), David Castillo (IQS), Juan Carlos de Margarida (EC-CGE), Juan Luis Domínguez Pérez (UB), Bernabé Escobar (US), Albert Fernández (IESE), María José García (URJC), José Luis Iglesias (Universidad de Vigo), Teresa Monllau (UPF), Clara Isabel Muñoz (UCM), Pere Nicolás (UAB), Josep Rialp (UAB), Angelo Riccaboni (Universidad de Siena), Guillermo Sierra (EC-CGE), Magda Solà (UAB).

Tweet