Revista de Comptabilitat i Direcció

Normes pels autors

Normes pels autors
La RCD us convida a enviar els vostres treballs per les pròximes edicions de la Revista.

Els articles es divideixen en:

  • Articles: Són avaluats per dos revisors anònims.
  • Casos pràctics: Articles que enfoquen el tema del monogràfic a un cas concret d’empresa. Aquests tipus de treballs són avaluats pels Directors i Sotsdirectors de la Revista com a pas previ a la seva publicació.
    Els articles enviats a la RCD han de seguir el següent format:

*La Revista de Comptabilitat i Direcció es reserva el dret, ja sigui per l’extensió de l’article o per l’excés d’anotació matemàtica, que algun dels articles acceptats es publiquin únicament en format electrònic a la seva web. Els articles que només es publiquin complets en la versió digital sempre es publicaran en una versió resumida en la versió en paper. Així i tot, aquests articles tindran la mateixa validesa acadèmica que els que es publiquin en format paper.

Tweet