Revista de Comptabilitat i Direcció

Revistes publicades

Nota: Tots els articles de les revistes publicades estan disponibles en pdf excepte els articles corresponents a l’últim publicat que només hi ha els seus resums disponibles.

Tweet