Revista de Comptabilitat i Direcció

Revistes publicades

Nota: Tots els articles de les revistes publicades estan disponibles en pdf excepte els articles corresponents als dos últims nombres que només hi ha els seus resums disponibles.