Revista de Comptabilitat i Direcció

Vols anunciar-te a la RCD?

Vols anunciar-te a la RCD?
La RCD és una revista semestral de reconegut prestigi adreçada als professionals de la comptabilitat i direcció d’empreses.

En aquests moments la RCD busca col·laboradors de referència per tal d’associar-s’hi en l’actual procés d’expansió de la Revista.

Entre altres avantatges, els col·laboradors tindran publicitat a la Revista de Comptabilitat i Direcció, publicitat a la pàgina web de l’ACCID o exemplars gratuïts de la RCD.

Si vols més informació, contacta amb info@accid.org.

Col·labora amb la RCD

Tweet