Revista de Comptabilitat i Direcció

Revista de Comptabilitat i Direcció núm. 20

Noves tendències en informació financera

Varis autors
Editorial ACCID
Barcelona, 2015. 265 pàgines.
Preu soci: 18€
Preu no soci: 18,95€

 

En un entorn canviant i global com en el que vivim, assistim des de fa molts anys a un continu procés d’actualització, tant en l’àmbit nacional com internacional, de la comptabilitat i la seva normativa. Amb aquesta publicació pretenem posar sobre la taula un tema sempre d’actualitat, com són els reptes i noves tendències per a la millora de la informació financera.

Entre altres temes, s’analitza l’Informe de Gestió i la seva relació amb les Memòries de Sostenibilitat i l’Informe Integrat. També s’analitza l’estructura del compte del triple resultat, l’estat de fluxos d’efectiu i la problemàtica de les deterioracions d’actius, així com la de les ràtios que menteixen.

A l’apartat de casos, s’analitzen organitzacions com Gas Natural Fenosa, F. C. Barcelona i Gowex.

Tweet