SESSIONS SIMULTÀNIES DE TREBALL

L’assistència al IX Congrés ESTÀ HOMOLOGADA amb 3,25 hores de formació professional continuada en Auditoria, Comptabilitat i Altres matèries per ICAC i RECC, sempre i quan s’assisteixi a 4 de les sessions que homologuen hores.

Divendres, 4 de juny de 2021

12:00-13:00 SESSIONS DE TREBALL SIMULTÀNIES  I

SESSIÓ 1: L’aplicació de la reforma comptable 2021

                      (Homologa hores de formació en Auditoria i Comptabilitat)

                       Presenta i modera: Martí Garcia (CEC/ACCID)                       

                       Ponents: 

                        Gemma Soligó (RECC-CEC-CCJCC/ACCID/Grant Thornton) La norma de registre i valoració 14a Contractes amb clients                                     (Ingressos)

                        Xavier Osés (CEC/ACCID/APC/UB) La norma de registre i valoració 9a Instruments financers

                        Xavier Sentís (CEC/ACCID/APC/UAB/URV) La informació a subministrar a la Memòria relacionada amb les normes anteriors i  quadre de                                        conciliació de la transició a 1 de gener de 2021

Sessió coordinada per la Comissió Comptabilitat (conjunta CEC-ACCID)

SESSIÓ 2: La importància dels intangibles en la creació de valor de l’empresa

                       Presidenta: Montserrat Casanovas (CEC/ACCID)

                       Introductor: Julià Manzanas (CEC/ACCID)

                       Ponents: Josep M. Viedma (CEC/ACCID)

                                         Laura Sallent (CEC/ACCID)

                                            Sessió coordinada per la Comissió Valoració d’Empreses-Comissió Intangibles (ACCID) i  Comissió d’Economia del Coneixement i Innovació del CEC

SESSIÓ 3: La medida y la gestión del impacto social de las organizaciones

                       Presenta i modera: Eduard Barcons (Caixa d’Enginyers)                        

                       Ponents: José Luis Retolaza i Leire San-José (Universidad del Páis Vasco)

                                          Erola Palau (UPF-BSM)

Sessió coordinada per la Comissió de Cooperatives i ENL (ACCID)

SESSIÓ 4: Reflexions sobre les noves tendències d’RSE

                        Presenta i modera: Xavier Cardona (CCJCC)

                        Ponents:  Josep Maria Canyelles (Vector 5)

                                          Àngel Pes (CEI International affairs)

                                          Joan Fontrodona (IESE)

Sessió coordinada per la Comissió Responsabilitat Social (ACCID-CCJCC)

SESSIÓ 5: La ISO37301, norma internacional de Sistema de gestió de Compliance (certificable)

                         Presenta i modera: Albert Salvador (WCA)         

                         Ponents: Paloma López Lemos, (WCA)

                                          Iván Martínez, (WCA/Intedya)                   

Sessió coordinada amb la col.laboració de la World Compliance Association (WCA)

13:00-13:15 PAUSA

13:15-14:15 SESSIONS DE TREBALL SIMULTÀNIES  II

SESSIÓ 1: Impactos fiscales recientes a considerar: Covid-19 y Reforma Contable

                      (Homologa hores de formació en Altres matèries)

                       Preside i modera: Santiago Doce (Economista)

                       Ponents: Carlos Ramírez (Bufete Cuatrecasas)

                                       José Manuel Lizanda (AEAT Catalunya)

                                         Sessió coordinada per la Comissió de Comptabilitat-Relacions amb Fiscalitat (ACCID)

SESSIÓ 2: Nou Reglament d’Auditoria 

                     (Homologa hores de formació en Auditoria i Comptabilitat)

                      Presenta i modera: Eva Aldeguer (CEC/CCJCC)

                      Ponents: Francesc Garreta (CEC)

                                         Rosa Puigvert (CCJCC)

Sessió coordinada amb la col.laboració del CEC-CCJCC

SESSIÓ 3: La col·laboració público-privada en l’exercici de l’auditoria pública en l’àmbit local, a partir de l’aprovació del RD 424/2017

                      Presenta i modera: Marcel Casany (Activa Auditoria & Consultoria)

                    Ponents: Pere Ruiz Espinós (Faura Casas)

                                       Petra Sáiz (CCJCC)

Sessió coordinada per la Comissió Comptabilitat Pública (ACCID-CCJCC)

SESSIÓ 4: Digitalización y optimización de los procesos contables entre el despacho y la pyme

                      Presenta i modera: Bernat Pons (COGAC)

                      Ponents: Oriol López (Asesor de empresarios y mentor de profesionales)

                                      Javier Osoro (Consultoría y asistencia empresarial Auxpyme)

                                       Elia Urgell (Accounting & Tax Product Manager en Wolters Kluwer)

Sessió coordinada amb la col.laboració de Wolters Kluwer

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

Tweet