SESSIONS SIMULTÀNIES DE TREBALL

[S’està treballant en el contingut d’aquesta secció]

L’assistència a aquest Congrés homologarà hores de formació professional continuada en Auditoria, Comptabilitat i Altres matèries, que s’especificaran més endavant a mesura que es tanqui el programa.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: