PROGRAMA

Dijous, 3 de juny de 2021

15:00 -15:30  RECEPCIÓ CONGRESSISTES

15:30-15:45   ACTE OBERTURA

Pilar Soldevila (Gerent UPF-Barcelona School of Management)

Santiago Duran (President de l’ICAC)

Daniel Faura (President de l’ACCID)

Francesc Gómez (President de l’Agrupació de Professorat de Comptabilitat i Control de l’ACCID)

15:45-16:30   CONFERÈNCIA OBERTURA

Reforma Comptable

Ponent: Santiago Duran (President de l’ICAC)

Moderadora: Gemma Soligó (RECC-CEC-CCJCC/ACCID/Grant Thornton)

16:30-17:00   ACTE LLIURAMENT PREMIS I AJUTS 2020

17:00-17:30   PAUSA – CAFÈ

17:30-19:30   WORKSHOPS

17:30-18:00   SESSIÓ INTRODUCTÒRIA

Nou Marc Conceptual en el context de les Normes Internacionals (IFRS)

Ponent: Martí García (UB/CEC/ACCID)

18:00-19:30   WORKSHOPS SIMULTÀNIS (6-7 sessions)

Sessió organitzada per l’Associació de Professorat de Comptabilitat i Control de l’ACCID

Divendres, 4 de juny de 2021

8:30 – 9:00     RECEPCIÓ CONGRESSISTES

9:00 – 9:30     ACTE OBERTURA

Oriol Amat (Degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya i de la UPF-Barcelona School of Management)

Antoni Gómez (President del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya)

Alfonso Lluzar (President del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya)

Daniel Faura (President d’ACCID)

9:30 – 10:15   CONFERÈNCIA INAUGURAL                                                       

ESCENARIS POST-COVID I PROPOSTES DE FUTUR (CATALUNYA 2022)

Ponent: Victoria Alsina (Catalunya 2022)

10:15-10:45    XVIII LLIURAMENT DELS PREMIS I AJUTS A LA RECERCA ACCID, IV PREMI FERRAN TERMES I PREMIS ACCID-ÒMNIUM 2021

10:45-11:15   PAUSA CAFÉ

11:15-12:00   CONFERÈNCIES SIMULTÀNIES 

A) Coneixements, Competències i Habilitats dels futurs professionals de l’àmbit comptable i financer

Ponents:  Esther Casademont (Consultora especialitzada en gestió de persones d’Univers hub)

        David Ollé (Wolters Kluwer)

B) ELS FONS EUROPEUS per la recuperació econòmica post COVID

Ponents:    Oriol Alba (CECOT) 

Felip López (Consultor ZABALA INNOVATION CONSULTING)

C) Informació no Financera Treball EFRAG (Treball preparatori sobre les normes d’informació no financera de la UE)

Ponents:  Esther Ortiz (CGE-EC/EFAA for SMEs/EFRAG) i

                            Patricia Reverter (CCJCC/KPMG)

Moderador: X.Subirats (CEC/ACCID)

12:15-13:45    SESSIONS DE TREBALL SIMULTÀNIES  

COMISSIÓ COMPTABILITAT (CONJUNTA CEC-ACCID)

L’aplicació de la reforma comptable 2021

    • La norma de registre i valoració 14a Contractes amb clients
    • La norma de registre i valoració 9a Instruments financers
    • La informació a subministrar a la Memòria

COMISSIÓ VALORACIÓ D’EMPRESES-COMISSIÓ INTANGIBLES

La importància dels intangibles en la creació de valor de l’empresa

Presidenta: Montserrat Casanovas (CEC/ACCID)

Introductor: Julià Manzanas (CEC/ACCID)

Ponents: Josep M. Viedma (CEC/ACCID)

                 Laura Sallent (CEC/ACCID)

COMISSIÓ DE COOPERATIVES I ENL

La mesura i la gestió del l’impacte social de les organitzacions

COMISSIÓ COMPTABILITAT PÚBLICA

Ponents: Pere Ruiz Espinós (Faura Casas) 

                 Petra Sáiz

SESSIÓ COMPLIANCE

La ISO37301, norma internacional de Sistema de gestió de Compliance (certificable)

Ponents: Paloma López Lemos, (WCA)

       Iván Martínez, (WCA/Intedya)

Moderador: Albert Salvador (WCA)

SESSIÓ: NOU REGLAMENT D’AUDITORIA (REA/CCJCC)

SESSIÓ TRANSFORMACIÓ DIGITAL  

Digitalització i optimització dels processos comptables entre el despatx i la pime

Ponent: Tomas Font (Wolters Kluwer)

13:45-14:45   CÒCTEL-DINAR

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: