PROGRAMA

L’assistència al IX Congrés ESTÀ HOMOLOGADA amb 3,25 hores de formació professional continuada en Auditoria, Comptabilitat i Altres matèries per ICAC i RECC, sempre i quan s’assisteixi a 4 de les sessions que homologuen hores.

Dijous, 3 de juny de 2021

15:00-15:30  RECEPCIÓ CONGRESSISTES

15:30-15:45   ACTE OBERTURA

Pilar Soldevila (Gerent UPF-Barcelona School of Management)

Santiago Duran (President de l’ICAC)

Daniel Faura (President de l’ACCID)

Francesc Gómez (President de l’Agrupació de Professorat de Comptabilitat i Control de l’ACCID)

15:45-16:30   CONFERÈNCIA OBERTURA

Actualización de situación del marco contable

                             (Homologa hores de formació en Auditoria i Comptabilitat)

Ponent: Santiago Duran (President de l’ICAC)

Moderadora: Gemma Soligó (RECC-CEC-CCJCC/ACCID/Grant Thornton)

16:30-17:00   ACTE LLIURAMENT PREMIS I AJUTS 2020

17:00-17:15   PAUSA 

17:15-19:00   WORKSHOPS DOCÈNCIA I RECERCA

17:15-17:45   SESSIÓ INTRODUCTÒRIA

Nou Marc Conceptual en el context de les Normes Internacionals (IFRS)

                             (Homologa hores de formació en Auditoria i Comptabilitat)

Ponent: Martí Garcia (UB/CEC/ACCID)

                              Presenta: Francesc Gómez (President de l’Agrupació de Professorat de Comptabilitat i Control de l’ACCID)

17:45-19:00   

WORKSHOPS  I: La gestió empresarial i el lideratge

                               – Diferencias intergeneracionales en la gestión de la empresa familiar y su influencia en la rentabilidad                                                                                              (Jordi Moreno i José-Luis Gallizo, Universidad de Lleida) 

                               – De la crisis financiera del 2008 a la crisis de la Covid-19: El largo proceso de transformación de la banca                                                                                        (Joan Anton Ros, UPF-BSM)

                                – Lideratge orgànic per a temps incerts (Lluís Balagué i Núria Arimany, UVIC)

                                – ETBO (Easy Teamwork Behaviour Observation): Como crear y gestionar equipos de alto rendimiento (Mireia Ros, UAB)

                                 Presenta i modera: Ramon Bastida (UPF-BSM)

WORKSHOPS  II: La informació financera com eina d’anàlisi de situacions empresarials

                                – Mantenimiento permanente de los activos inmovilizados e inversiones inmobiliarias de empresas a valores reales de mercado.                                                Solución compatible con las normas de registro y valoración del PGC (José Carlos Balagué, economista)

                                – Harmful Complexity® y su concreción en Complexity Links® (Jordi Martí, Carme Coll i Ricard Puigferrat, UB)

                                – The change in Goodwill and its effect on the financial statements and indicators of large companies                                                                                               (Lurdes Silva, Vânia Natércia Gonçalves, Paula Maria Cortez, Isabel Margarida Francisco,  IPCA)

                                  Presenta i modera: Carme Viladecans (UVIC)

WORKSHOPS  III: Anàlisi sectorial

                               – Alisamiento de resultados, una metodología innovadora para su detección (Jéssica París, EAE Business School i Pilar Curós, UB) 

                               – El Triángulo del Fraude: Una aplicación práctica mediante el estudio de un caso (Núria Villaescusa, UIC i Oriol Amat, UPF-BSM)

                               – Relación entre crisis económicas, cracks bursátiles y escándalos contables (Pilar Lloret i Núria Arimany, UVIC)                             

                               – A investigação em Contabilidade Pública nos anos de 2010 a 2020: Uma análise bibliométrica                                                                                                          (Susana Rua, Rui Silva i Patrícia Quesado, IPCA)

                                 Presenta i modera: Llorenç Bagur (UPF-BSM)

WORKSHOPS  IV: L’impacte de la situació financera actual, models de valoració i transformació empresarial

                               – Supervivencia de las explotaciones agrarias familiares y la intención sucesoria                                                                                                             (Manel Plana i José L. Gallizo, Universitat de Lleida)

                               – Sostenibilitat i impacte mediambiental del sector turístic: anàlisi aplicat al sector hoteler present a Catalunya                                                           (Núria Arimany, Xavier Ferràs i Juan José Gómez, UVIC)

                                – Análisis de las empresas de turismo rural en Cataluña y Galicia: rentabilidad económica y solvencia 2014 – 2018                                                    (Elisabet Saus, M. Àngels Farreras, i Germà Coenders, UdG i Núria Arimany UVIC)

                                – L’ immobiliari residencial a Catalunya en temps post-COVID. Un mercat irracional?                                                                                                          (Joan Carles Amaro i Núria Arimany, UVIC)

                                 Presenta i modera: Dolors Plana (UOC)

Sessió organitzada per l’Associació de Professorat de Comptabilitat i Control de l’ACCID (APC)

Divendres, 4 de juny de 2021

8:30–9:00     RECEPCIÓ CONGRESSISTES

9:00–9:30     ACTE OBERTURA

                              José Manuel Martínez (Director General de la UPF Barcelona School of Management)

Xavier Subirats (Vicedegà del Col·legi d’Economistes de Catalunya)

Antoni Gómez (President del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya)

Alfonso Lluzar (President del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya)

Daniel Faura (President d’ACCID)

9:30–10:15   CONFERÈNCIA INAUGURAL                                                       

ESCENARIS POST-COVID I PROPOSTES DE FUTUR (CATALUNYA 2022)

                              Presenta i modera: Carlos Puig de Travy (CEC/ACCID/REA)

Ponent: Victoria Alsina (Consellera d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya i Catalunya 2022)                              

10:15-10:45    XVIII LLIURAMENT DELS PREMIS I AJUTS A LA RECERCA ACCID, IV PREMI FERRAN TERMES I PREMIS ACCID-ÒMNIUM 2021

10:45-11:00   PAUSA 

11:00-11:45   CONFERÈNCIES SIMULTÀNIES 

A) Coneixements, Competències i Habilitats dels futurs professionals de l’àmbit comptable i financer

                              Presenta i modera: Daniel Faura (President d’ACCID)

Ponents:  Esther Casademont (HUNIVERS PEOPLE HUB )

        David Ollé (Wolters Kluwer)

B) ELS FONS EUROPEUS per la recuperació econòmica post COVID

                              Presenta i modera: Omar Garzesi (Crowe)

Ponents:    Abraham Arcos (CECOT) 

Felipe López (ZABALA INNOVATION CONSULTING)

C) El final del principio de la Información no Financiera o Informes de Sostenibilidad: pasado, presente y futuro

                              Introducció: Salvador Marín (EFAA for SMEs/EC-CGE)

Ponents:      Esther Ortiz (CGE-EC/EFAA for SMEs/EFRAG)

                                                     Patricia Reverter (CCJCC/KPMG)

                              Modera: X.Subirats (CEC/ACCID)

11:45-12:00 PAUSA

12:00-14:15 SESSIONS DE TREBALL SIMULTÀNIES (2 torns) Clica aquí per veure-les 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

Tweet