Sessions simultànies

   Sessió 1: Els nous requeriments d’informació no financera i la seva elaboració

Homologa hores de formació en auditoria,  comptabilitat i Expert Comptable

President: Martí Garcia Pons (CEC/ACCID/RECC)

Coordinadora: Ana García (CEC)

Ponents: M. Eugènia Bailach (CEC/CCJCC) i Jordi Martí Pidelaserra (CEC/UB)

 

Sessió 2: Noves tendències en controlling i gestió de riscos

Homologa hores de formació en auditoria, comptabilitat i Expert Comptable

President: Llorenç Bagur (UPF/ACCID)

Coordinadora: Silvia Bou (IQS)

Ponents: Rainer Pollmann (ICV) i Josep Patau (Tecnocampus Mataró-Maresme)

 

    Sessió 3: Múltiples de valoració d’empreses i Efectes de la publicació de resultats en les cotitzacions

   Presentació Comissió de Valoració

Homologa hores de formació en altres matèries i Expert Comptable

Presidenta i coordinadora: Montserrat Casanovas (CEC/ACCID)

Ponents: Joan Massons (ESADE), Mario Sans (Integra Capital SCR/IEF), Enric Ripoll (Faura Casas) i Josepa Alemany (UPF)

 

  Sessió 4: Intangibles, capital intel·lectual i informació extra -financera i integrada per la creació de valor al segle XXI

Homologa hores de formació en auditoria, comptabilitat i Expert Comptable

President: Julian Manzanas (CEC)

Coordinador: J.M.Viedma (CEC/ACCID)

Ponents: Arturo de las Heras (Fluidra), Silvia Agulló i Alicia Bové (DKV)

 

  Sessió 5: Aspectes  fiscals de la Resolució de l’ICAC sobre instruments financers i regulació mercantil de societats de capital

Homologa hores de formació en auditoria, comptabilitat i Expert Comptable

President: Santiago Doce (Deloitte)

Coordinador: Xoan Jovaní (Mazars)

Ponent: Deogracias Izquierdo Martín (Cuatrecasas) i Carlos Ramírez Sánchez (Cuatrecasas)

 

   Sessió 6: Transparència i retiment de comptes

President i coordinador: Baldomero Rovira (Consell de Col·legis SITAL de Catalunya)

Ponents: Aurora Corral i Criseída Ramírez (Consell de Col·legis SITAL de Catalunya)

 

    Sessió 7: Noves eines de finançament per enfortir la capitalització i l’autonomia financera de les empreses de l’economia social

   ICOOP Presentació

President: Rafael Vidal (Fundació Seira)

Coordinador: David Castillo (IQS)

Ponents: Nina Magomedova (UIC), Jordi Panal (IESMED), Francesc Rosell (GICOOP)

 

   Sessió 8: Compliance: Impacte del nou reglament de protecció de dades: DPO i canals de denuncia en els assessors comptables i/o fiscals

Homologa hores de formació en altres matèries i Expert Comptable

President i coordinador: Albert Salvador (WCA)

Ponents: Miguel Reboiro (Grupo LAE) i Daniel Benitez (Tornos Abogados)

 

  Sessió 9: Bones pràctiques de Responsabilitat Social i verificació externa de la informació no financera

   Powerpoint Javier Oliveros

  Presentació Ètica i presa de decisions

Homologa hores de formació en auditoria, comptabilitat i Expert Comptable

President i coordinador: Xavier Cardona (CCJCC/ACCID)

Ponents: José Antonio Lavado (Beethik), Rosa Puigvert (CCJCC) i Javier Oliveros(Caixa Enginyers)

Tweet