18:00-19:00 Workshop Docència i Recerca II

Workshop 1: SOSTENIBILITAT

(PLATEA 2)

Moderadora:  Pilar Morera (UdG)
 
1.- “¿Existe una vinculación entre las emisiones de gases de efecto invernadero y la rentabilidad de las empresas familiares?”

       Ponents: Jordi Moreno(UdL) i Laura Sánchez (UdL)

       Coautor: José Luis Gallizo (UdL)

2.- “Sostenibilitat i impacte mediambiental del sector turístic: anàlisi aplicat al alanç hídric de les piscines del sector hoteler de la costa brava”

       Ponent: Juan José Gómez (UVic)

       Coautora: Núria Arimany (UVic)

3.- “Determinants of public health personnel spending in Spain”

       Coautors/es: Elena Puerto (EAE), Jorge Galiana (Filab), María Paola Mastrantonio (Euncet), Francisco López (UCJC) i Alfredo Rocafort (UB)

Workshop 2: ANÀLISI D’EMPRESES

(AMFITEATRE)

Moderador: Josep Bisbe (ESADE)
 
1.- “Análisis composicionales de los estados financieros del sector cervecero: Italia y España

       Ponent: Andrey Sgorla (Università degli 24 Studi di Siena, Italia)

       Coautora: Núria Arimany (UVic)

2.- “Estudio financiero pre y post covid-19 del turismo rural en Cataluña y Galicia”

       Ponent: Elisabet Saus (UdG)

       Coautors/es: M.Àngels Farreras (UdG), Germà Coenders (UdG) i Núria Arimany (UVic)

3.- “Què passa amb les abelles?: Salut financera del sector apícola”

       Ponent: Núria Arimany (UVic)

       Coautora: Anna Sabata (UVic)

Workshop 3: COMPTABILITAT FINANCERA

(PLATEA 1)

Moderador: Francesc Gómez (UAB)
 
1.- “Cryptoassets: Definitions and accounting treatment under the current IFRS framework”

       Ponent: Luz Parrondo (UPF-BSM)

2.- “La comptabilització dels ingressos en les societats anònimes esportives. Efecte de la modificació del PGC de 2021 i desenvolupaments posteriors en l’Adaptació sectorial

       Ponents: Oriol Amat (UPF-BSM) i Andrei Boar (UPF-BSM)

       Coautors: Rafael Bautista Mesa (Servicio Andaluz Salud) i Horacio Molina (ULA) 

3.- “Associació de Comptable de Catalunya. Aproximació històrica (1924-1940)”

       Coautors/es: Helena Benito (UdG), Joan Miró (CCJCC) i Fina Alemany (UPF)

ACCID

Sessió organitzada per:

L' AGRUPACIÓ DE PROFESSORAT DE COMPTABILITAT I CONTROL (APC)

Tweet