Comitè Executiu

Patricia Crespo (Tecnocampus Mataró-Maresme)

Montserrat Casanovas Ramon (Presidenta d’ACCID)

Daniel Faura (Ex President d’ACCID)

Francesc Gómez (President de l’Agrupació de Professorat de Comptabilitat i Control de l’ACCID)

Josep Patau (Tecnocampus Mataró-Maresme)

Ana Quesada (Coordinadora d’ACCID)

Xavier Subirats (Vicepresident 1r d’ACCID)

 

Comitè Organitzador

Antoni Abad (CECOT)

Eva Aldeguer (Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya)

José Amate (Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears)

M.Eugènia Bailach (Auren)

Eduard Barcons (Caixa d’Enginyers)

Helena Benito (Universitat de Girona)

Josep Bisbe (ESADE Business School)

David Canada (Generalitat de Catalunya)

Xavier Cardona (Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya)

Dolors Celma (Tecnocampus Mataró-Maresme)

Jordi Conca (Fundació Universitaria del Bages)

Albert Fernández (IESE Business School) 

Jose Luis Galipienso (Auren Consultors)

Martí Garcia (Col·legi d’Economistes de Catalunya-RECC)

Antoni Gómez (Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya)

Francesc Gómez (Associació de Professorat de Comptabilitat i Control ACCID,  UAB)   

Teresa Gómez (Wolters Kluwer)

Jose A. González (Deloitte)

Estefano Llonch (Mazars Auditors) 

Agustí Mañosa (GFS Auditores Asociados)

Mercè Martí (Grup20)

Lourdes Melero (Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears)

Maurici Olivé (Col·legi d’Economistes de Catalunya)

Ester Oliveras (Universitat Pompeu Fabra)

Xavier Osés (Universitat de Barcelona)

Xavier Palos (Fundació Roca i Galès)

Lluis Prims (Col·legi d’Economistes de Catalunya-RECC)

Carles Puig de Travy (Col·legi d’Economistes de Catalunya)

Petra Sáiz (Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració local)   

Ramón Saladrigues (Universitat de Lleida)

Ramon Soldevila (Universitat Abat Oliba CEU)

Xavier Subirats (Col·legi d’Economistes de Catalunya)

Filo Tió (Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios de España)

Glòria Torres (Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció)

Margarita Tripero (Wolters Kluwer)

Irene Trullas (ÒmniaScience)

 

Comitè Científic

Fina Alemany (UPF-Barcelona School of Management)

Josep Mª Argilés (Universitat de Barcelona)

Nuria Arimany (Universitat de Vic)

Llorenç Bagur (Universitat Pompeu Fabra – BSM)

Ramon Bastida (UPF-Barcelona School of Management)

Andrei Boar (Universitat Pompeu Fabra – BSM)

Pere Brachfield (EAE Business School)

Marian Buil (ESCSE – Tecnocampus – UPC)

Fernando Campa (Universitat Rovira i Virgili) 

Jordi Carenys (EADA Business School)

Montserrat Casanovas (Col·legi d’Economistes de Catalunya)

Jordi Conca (Fundació Universitaria del Bages)

Patricia Crespo (Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme)

Natalia Cugueró (IESE Business School)

Albert Fernández (IESE Business School)

Alfons Freixes (EUNCET)

Francesc Gómez (Agrupació de Professorat de Comptabilitat i Control ACCID, Univesitat Autònoma de Barcelona)

Iolanda Montegut (Universitat de Lleida)

Soledad Moya (ESADE Business School)

Ester Oliveras (Universitat Pompeu Fabra)

Xavier Osés (Agrupació de Professorat de Comptabilitat, Universitat de Barcelona)

Josep Patau (Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme)

Dolors Plana (Universitat Oberta de Catalunya)

Diego Prior (Univesitat Autònoma de Barcelona)

Joaquim Rabaseda (Agrupació de Professorat de Comptabilitat)

Enric Rello (Universitat Abat Oliba CEU)

Mercè Roca (ESCI)

Gonzalo Rodríguez (IQS-School of Management)

Josep Mª Rosanas (IESE Business School)

Anna Sabata (Universitat de Vic)

Xavier Sabi (Universitat de Lleida)

Manel Salas (Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya)

Mª Victòria Sánchez (Universitat Rovira i Virgili)

Ramon Soldevila (Univesitat Abat Oliba CEU)

Anna Tena (Universitat de Lleida)

Anna Vendrell (Univesitat de Lleida)

Carme Viladecans (Universitat de Vic)

Volker Zeng (International ControllerVerein)

Josep Viñas (Universitat de Girona)

Marta Mas (Universitat Internacional de Catalunya)

Pep Simó (Universitat Politècnica de Catalunya)

Tweet