Informació sobre la VIII Jornada ACCID 2024 amb la indicació que tindrà lloc a la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB al campus de Sabadell el 31 de maig de 2024

11:15-12:05 Workshop Docència i Recerca

WORKSHOP 1: Solvència financera i detecció del frau comptable

– Aula 13 – 

Moderadora: Ester Oliveras (UPF)

– Big Data: Una eina per a la detecció del frau comptable (Maria Carmen Monserrat, UB).

– Utilitat de la metodologia Random Forest per a la detecció del frau comptable (Pilar Lloret, UVic i Núria Arimany, UVic).

– Solvència financera a llarg termini (Elena Rondós, UdG i Joaquim Rabaseda, UdG).

WORKSHOP 2: Anàlisi sectorial 

– Sala Polivalent –

Moderador: Gonzalo Rodríguez (IQS)

– Factors clau de l’èxit esportiu i econòmic dels clubs de futbol professional de primera divisió a Espanya (Pere Gómez, Euncet Business School i Oriol Amat, UPF).

– Anàlisi de la sostenibilitat com a factor de resiliència de la cadena de subministrament agroalimentària (Oriol Amat, UPF; Oriol Montanyà, UPF-BSM i Núria Arimany, UVic).

– Análisis del sector hotelero Español (2019 – 2022) (Jordi Rizo, UVic; Núria Arimany, UVic i Fernando Campa, URV).

WORKSHOP 3: Digitalització, Criptoactius i RRHH

– Aula 14 –

Moderadora: Dolors Plana (UOC)

– Contabilidad criptoactivos: Valor razonable o coste de adquisición (Luz Parrondo, UPF-BSM).

– Management of safety and health at work: emotional intelligence in university personnel (Marta Guimerà, UVic; Jaume Miquel March, UVic) i Núria Arimany, UVic).

– Lideratge Orgànic (Lluís Balagué, UVic; Núria Arimany, UVic i Oriol Amat,UPF).

– Transformación digital en las finanzas empresariales (Debora González, UAB).

ACCID

Sessió organitzada per:

L' AGRUPACIÓ DE PROFESSORAT DE COMPTABILITAT I CONTROL (APC)

Tweet