Informació sobre la VIII Jornada ACCID 2024 amb la indicació que tindrà lloc a la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB al campus de Sabadell el 31 de maig de 2024

13:15-14:05 Sessions de Treball Simultànies II

SESSIÓ 1: L’ Anàlisi d’empreses, en què ajuda i no la Intel·ligència Artificial (Sala Polivalent)

(Homologa 0,75 hores de formació en Altres Matèries per l’ICAC i pel RECC)

                            – Presenta i Modera: Oriol Amat, CEC/ACCID.

                            – Ponent: Pol Santandreu, CEC/ACCID.

*Sessió coordinada per la Comissió de Comptabilitat conjunta CEC-ACCID

SESSIÓ 2: Aportació de la comptabilitat de gestió, com a sistema d’informació, a la presa de decisions (Aula 13)

(Homologa 0,75 hores de formació en Comptabilitat per l’ICAC i pel RECC)

                            – Presenta i Modera: Fernando Campa, URV.

                            – Ponents: Ivan Castelltort, URV i Francesc E. Ruiz, IQS School of Management.

*Sessió coordinada per la Comissió de Comptabilitat de Gestió d’ACCID
Tweet