MATERIALS WEBINARS

09 de juliol de 2020 (17:00-19:00) –  WEBINAR Workshops Docència i Recerca II

TÍTOL

AUTOR

“El món de l’aigua i la seva innovació: Anàlisi bibliomètrica”

Núria Arimany Serrat, Pol Curós

“Sistemes de gestió ambiental i tractament de residus: anàlisi bibliomètrica”

Núria Arimany Serrat, Anna Cabrera Mateos

“Les organitzacions empresarials com a éssers vius”

Lluís Balagué Gómez, Núria Arimany Serrat, Oriol Amat Salas

“Factors de la resiliència de la Cadena de Subministrament durant la crisi de la Covid-19″

Oriol Montanyà, Núria Arimany Serrat, Oriol Amat Salas

“Relation between Sustainable Development Goals in the literature”

Andrei Boar

02 de juliol de 2020 (17:00-19:00) –  WEBINAR Workshops Docència i Recerca I

TÍTOL

AUTOR

“Estudi bibliomètric sobre procediments, insolvència i concursos de creditors”

Jordi Rizo, Nuria Arimany, Fernando Campa

“Impacte de la IFRS 16, arrendaments operatius, en els estats financers: Revisió de la literatura i planificació de la recerca”

Gabriel Navarrete

“Impactes de la pandèmia en la valoració immobiliària: aproximació sector residencial de Barcelona i regió metropolitana” 

Juan Carles Amaro Martínez, Núria Arimany Serrat

Caracterizando la rentabilidad de bodegas españolas, la transición hacia un mayor tamaño de las empresas familiares”

José L. Gallizo, Jordi Moreno

“Anàlisi Bilbliomètrica del Comerç Online d’Aliments (E-grocery)

Adrià Tuneu-Puig, Núria Arimany-Serrat, Elisenda Tarrats

01 de juliol de 2020 (17:00-18:00) –  WEBINAR Green Controlling. Una guía para la integración exitosa de los objetivos ecológicos en la planificación y el control corporativos

TÍTOL

AUTOR

“Green Controling – Fundamentos y Tendencias Actuales” 

Claudia Maron

25 de juny de 2020 (17:00-18:30) – WEBINAR La triple cuenta de resultados en el 2020 y la profesión contable

TÍTOL

AUTOR

“La triple cuenta de resultados en el siglo XXI y la profesión contable” 

Laura Pujol Giménez

22 de juny de 2020 (17:00-19:00) – WEBINAR El marc europeu de finançament sostenible. Un cas pràctic”

TÍTOL

AUTOR

“Sustainable Finance” 

Patricia Reverter

“El marc europeu de finançament sostenible” 

Iñaki Irisarri

18 de juny de 2020 (17:00-19:00) – WEBINAR “El impacto de la Covid-19 en la contratación pública”

TÍTOL

AUTOR

“El impacto de la Covid-19 en la contratación pública

Mª Concepción Campos Acuña

11 de juny de 2020 (17:00-19:00) – WEBINAR “El futur de la professió comptable en un nou escenari digital”

TÍTOL

AUTOR

El futur de la professió comptable en un nou escenari digital

Àngels Fitó

4 de juny de 2020 (17:00-18:30) – WEBINAR “Preguntes Freqüents per a una Intel·ligència Artificial Ètica”

TÍTOL

AUTOR

Preguntes Freqüents per a una Intel·ligència Artificial Ètica

Karma Peiró

“Article: “7 lliçoncs per a lluitar amb les dades d’una pandèmia”

Ricardo Baeza-Yates i Karma Peiró

“Informe: “Intel·ligència Artificial. Decisions automatitzades a Catalunua”. Autora del capítol 2

Karma Peiró

“Informe: “Automating Society” de Algorithm Watch.” Col·laboració en el capítol Spain.

Karma Peiró

28 de maig de 2020 (17:00-19:00)-Webinar acadèmic de l’APC: “Experiències del confinament en la docència universitària en Comptabilitat a Catalunya”

TÍTOL

AUTOR

Adaptació al nou format de docència”

Xavier Osés

Universitat de Barcelona

“Docència i metodologies docents en temps de confinament”

Pilar García

Universitat Pompeu Fabra

Models d’examen per avaluació en confinament:

  • Test individual amb Teams i test multipregunta amb qüestionari Moodle
  • Exàmens pràctics amb preguntes obertes qüestionari Moodle

Núria Arimany                                                            Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya

Carme Viladecans                                                Universitat de Vic-Universitat de Catalunya

“Estratègies d’adaptació de les assignatures de comptabilitat al nou context de docència no presencial”

Helena Benito

Universitat de Girona

“L’adaptació dels exàmens finals en confinament”

Dolors Plana

Universitat Oberta de Catalunya

“Com plantejar avaluació a partir d’exàmens on line: exàmens pràctics individuals amb MS Teams”

Gonzalo Rodríguez

IQS School of Management

“Què ha vingut per quedar-se d’aquesta docència de shock?”

Carme Rovira

Tecnocampus

Tweet