Revista de Comptabilitat i Direcció

Revista de Comptabilitat i Direcció núm. 34

Due Diligence: Fonaments i aplicacions pràctiques

Varis autors
Editorial ACCID
Barcelona, 2022. 173 pàgines.
Preu soci: 18€
Preu no soci: 18,95€

El concepte Due Diligence està usualment en els mitjans empresarials com una metodologia d’anàlisi necessària i imprescindible prèvia a qualsevol transsacció de compravenda i, en determinats casos, també de finançament bancari.

Però, Què és realment una Due Diligence? I, Què no és una Diligence?, perqùe aquest terme s’utilitza a vegades de manera inconcreta i incorrecta. Qui l’ha d’elaborar? Qui ha d’assumir el seu cost? És molt llarg un procés de Due Diligence?

En aquesta monografia es dona resposta a aquestes i moltes més preguntes, desglossant a més les diferents parts en les quals es pot desenvolupar la mateixa com pot ser des de:

  • una perspectiva financera
  • una perspectiva comercial
  • l’àmbit dels recursos humans
  • una perspectiva de logística i operacions
  • una perspectiva legal
  • una perspectiva ambiental
  • el paper de les tecnologies de la informació

Addicionalment la monografia es complementa amb treballs sobre la rellevància dels intangibles en el procés de compravenda d’empreses, la casuística d’inversió en les startups, així com un estudi acadèmic sobre la presència de la Due Diligence en la litreratura acadèmica i un cas pràctic sobre la Due Diligence realitzada anys enrere a Port Aventura. Entenem que aquesta monografia serà de molt interès tant per a consultors i assessors de les diferents àrees analitzades, com per a aquells directius que puguin plantejar-se en un futur pròxim una operació de compravneda d’empreses. 

Tweet