Revista de Comptabilitat i Direcció

Revista de Comptabilitat i Direcció núm. 32

Mesura i gestió de l'impacte social de les organitzacions

Varis autors
Editorial ACCID
Barcelona, 2021. 202 pàgines.
Preu soci: 18€
Preu no soci: 18,95€

Un dels objectius principals de moltes organitzacions és crear el màxim valor possible pels seus grups d’interès. Històricament, la creació de valor s’ha associat  a la riquesa generada pels accionistes o valor econòmic. En els darrers anys, el paradigma de la creació de valor generat per les organitzacions s’ha ampliat al valor social i medioambiental. El primer consisteix en la millora de condicions laborals, l’aplicació de mesures d’igualtat i diversitat, o les contribucions a la comunitat. I el segon consisteix en la reducció d’emissions, la reducció del consum de recursos naturals, o el reciclatge de residus.

Encara existeix un desequilibri molt important entre els sistemes per mesurar i gestionar el valor econòmic i els valors social i mediambiental generat per les organitzacions. Mentre que disposem d’indicadors i ràtios molt consolidades que ens permeten mesurar el retorn econòmic d’una organització o d’un projecte, encara no tenim sistemes o metodologies consolidades que ens permetin mesurar el retorn social i mediambiental generat per una organització o un projecte, i comparar-los amb d’altres similars.

L’objectiu d’aquesta publicació és presentar les metodologies per mesurar l’impacte social que s’utilitzen actualment, com el retorn social de la inversió (SROI), el valor social integrat (VSI),  o el balanç social, entre d’altres. També es mostra la seva aplicació pràctica a través de casos d’estudi d’organitzacions que operen en sectors d’activitat diversos, com la Fundació Formació i Treball, els Transports Metropolitans de Barcelona, la Barcelona School of Management, o entitats de les finances ètiques, entre d’altres.

Som conscients que ens trobem en una fase molt incipient de la mesura de l’impacte social i medioambiental en el nostre país, però el canvi de paradigma de la creació de valor s’ha accelerat molt en els darrers anys, i és molt important que les organitzacions estiguin ben preparades per poder adaptar la seva gestió, i per poder disposar de la informació que demanen els seus principals grups d’interès.

Tweet