Revista de Comptabilitat i Direcció

Revista de Comptabilitat i Direcció núm. 34

Due Diligence: Fonaments i aplicacions pràctiques

Varis autors
Editorial ACCID
Barcelona, 2022. 173 pàgines.
Preu soci: 18€
Preu no soci: 18,95€

El concepte de Due Diligence està usualment als mitjans empresarials com una metodologia d’anàlisi necessària i imprescindible prèvia a qualsevol transacció de compravenda i, en determinats casos, també de finançament bancari.

Però què és realment una Due Diligence? I, què no és una Due Diligence?, doncs aquest terme s’utilitza de vegades de manera inconcreta. Qui l’ha d’elaborar? Qui n’ha d’assumir el cost? És molt llarg un procés de Due Diligence?

En aquesta monografia es dóna resposta a aquestes i moltes més preguntes, desglossant a més les diferents parts en què es pot desenvolupar la mateixa com pot ser:

  • una perspectiva financera
  • una perspectiva comercial
  • l’àmbit dels recursos humans
  • una perspectiva de logística i operacions
  • una perspectiva legal
  • una perspectiva ambiental
  • el paper de les tecnologies de la informació

Addicionalment la monografia es complementa amb articles molt rellevants sobre la rellevància dels intangibles en el procés de compravenda d’empreses, la casuística d’inversió a les startups, així com un estudi acadèmic sobre la presència de la Due Diligence a la literatura acadèmica i un cas pràctic sobre la Due Diligence realitzada anys enrere a Port Aventura. Entenem aquest nombre serà de rellevant interès tant per a consultors i assessors de les diferents àrees analitzades, com per a aquells directius que es puguin plantejar en un futur proper una operació de compravenda d’empreses.

Tweet