Revista de Comptabilitat i Direcció

Revista de Comptabilitat i Direcció núm. 31

Visualització de dades i presentació d'informes Data Visualization & Reporting

Varis autors
Editorial ACCID
Barcelona, 2020. 131 pàgines.
Preu soci: 18€
Preu no soci: 18,95€

La visualització de dades en el reporting empresarial és un tema d’interès creixent, ja que permet millorar substancialment la qualitat de la informació subministrada.
Sense cap dubte, l’augment de la presència de taules, gràfics i altres objectes visuals en els informes aconsellen disposar de guies per a usar-los adequadament.
Aquesta monografia conté un conjunt de propostes d’autors internacionals especialitzats en la visualització de la informació. Entre els temes tractats podem destacar els següents:
• Notació estàndard per al reporting empresarial.
• Reporting i Big Data.
• Big Data as a Service (BDaaS) per a les pimes.
• Mecanismes a través dels quals els ‘lectors’ trobem sentit a les visualitzacions i
com en podem extreure la màxima comprensió.
• Quadres de comandament interactius en temps real i reporting.
• Extracció, utilització i emmagatzematge de dades: Advanced Analytics, Arquitectura
de Dades i Business Intelligence.
• Casos d’onze companyies internacionals que han aplicat la notació estàndard
als seus informes utilitzant diferents aplicacions de programari.

Amb totes aquestes propostes es tracta d’ajudar a les persones de control de gestió, i professionals en general, a convertir-se en peces clau per a la Direcció de les organitzacions gràcies a les millors pràctiques de la visualització de la informació.

Tweet