Revista de Comptabilitat i Direcció

Revista de Comptabilitat i Direcció núm. 29

Informació No Financera:
Clau per a la millora de la informació empresarial

Varis autors
Editorial ACCID
Barcelona, 2019. 154 pàgines.
Preu soci: 18€
Preu no soci: 18,95€

Hem entrat al segle XXI amb uns condicionants molt negatius, amb una crisi financera d’impacte global que genera unes demandes de responsabilitat a les empreses com mai s’havien vist. I la informació financera ja no és suficient per dialogar amb els diferents usuaris de la informació.

La gestió empresarial sempre ha afectat el medi ambient, sempre s’ha relacionat amb aspectes socials i amb uns principis de governança. Però tota aquesta feina que implica i afecta el mediambient (Environment), la societat (Social) i la governança (Governance) no es comunicava, quedava arxivada dins l’entitat.

Aquesta publicació aporta respostes als diferents reptes que planteja el nou entorn
d’informació en què es mouen les organitzacions. Entre els temes tractats destaquen:


• La informació no financera a l’empresa
• La Llei 11/2018 d’Informació No Financera i Diversitat: Una nova «obligació»
empresarial
• El reporting integrat
• L’Estat d’Informació No Financera en les societats cooperatives
• L’auditoria social i mediambiental
• L’informe integrat com a eina d’implantació de l’estratègia
• Els nous reptes de la informació de les empreses
• Cas pràctic d’aplicació de la informació no financera

Tweet