Revista de Comptabilitat i Direcció

Revista de Comptabilitat i Direcció núm. 23

Prevenció i detecció del frau en l'empresa

Varis autors
Editorial ACCID
Barcelona, 2016. 214 pàgines.
Preu soci: 18€
Preu no soci: 18,95€

Els fraus costen molts diners a les empreses i tenen altres conseqüències negatives com l’impacte negatiu en la imatge de l’empresa.

L’origen del frau està relacionat amb factors com l’entorn econòmic, la pressió pels resultats, l’enriquiment, el desig de venjança a costa de l’organització i l’oportunitat que es presenta per febleses de l’entorn de control i molts altres factors.

Aquesta monografia inclou diversos capítols que permeten conèixer millor els factors que incideixen en l’existència de frau en les empreses. Per a això, es descriuen les motivacions i el perfil del defraudador, així com les diferents eines i mecanismes que existeixen a nivell intern i extern per a la detecció i control del frau. Un altre aspecte tractat són les recents innovacions jurídiques adoptades que tracten d’esmenar les deficiències que poguessin existir. També s’inclouen casos pràctics.

Amb aquesta obra es pretén contribuir a la divulgació dels mecanismes de prevenció, control i detecció del frau, ja que és un fenomen que desgraciadament es troba en un moment de plena actualitat i proliferació.

Tweet