Revista de Contabilidad y Dirección

Revista de Comptabilitat i Direcció núm. 19

Excel·lència Empresarial: Claus i bones pràctiques 

Varis autors
Editorial ACCID
Barcelona, 2014. 187 pàgines.
Preu soci: 18€
Preu no soci: 18,95€

El nivell d’excel·lència és un dels factors clau que expliquen l’èxit o el fracàs de moltes organitzacions. L’objectiu d’aquesta publicació és exposar conceptes, plantejaments i tendències que permetin conèixer les pràctiques que contribueixen a millorar l’excel·lència en les organitzacions.

Entre els temes tractats, s’inclouen les eines de Qualitat Total com a motor per a la gestió del canvi en les organitzacions, els models d’excel·lència com a eines de gestió, el Lean Management per aconseguir l’excel·lència amb pocs recursos, la comptabilitat Lean, els costos de qualitat i de no qualitat i els secrets de les empreses World Class per aconseguir l’excel·lència. També s’inclouen els casos pràctics de Metalquimia, indústries càrniques i Repsol.

Tweet