Revista de Comptabilitat i Direcció

Revista de Comptabilitat i Direcció núm. 14

Noves tendències en la gestió de les entitats no lucratives

Varis autors
Editorial ACCID
Barcelona, 2012. 305 pàgines.
Preu soci: 18€
Preu no soci: 18,95€

L’obra analitza els aspectes més rellevants a l’hora de dissenyar la política de gestió de les Entitats No Lucratives. El protagonisme que estan agafant aquestes entitats en el teixit social i econòmic fa imprescindible que integrin en la seva activitat models de gestió eficaços i actuals. El llibre té com a objectiu oferir una visió detallada dels aspectes conceptuals o pràctics de les noves tendències a les Entitats No Lucratives, des d’una perspectiva professional i d’investigació. Inclou aportacions de Pilar Soldevila, Magdalena Cordobés, Eva Pardo, Carmen Valor, Jose Luis Retolaza, José Torres Pruñonosa, Leire San-Jose, Valentí Pich Rosell, Marcos Antón Renart, Ramon Bastida, Josep Maria Canyelles, Maria Rosa Rovira, Fina Jerez, Nadia Johanisova, Begoña Arias, Yolanda Montegut, Pascale Amans, Agnès Mazars-Chapelon, Fabienne Villesèque-Dubus, Àngels Fitó, Joan Llobet, Iñaxio Oliveri i Carles Murillo.

Tweet