Revista de Contabilidad y Dirección

Revista de Comptabilitat i Direcció núm. 10

Noves tendències en management

Diversos autors
Editorial ACCID-Profit
Barcelona, 2010. 240 pàgines.
Preu soci: 18,00 €
Preu no soci: 18,95 €

El Management es troba en un procés de canvi continuat com a conseqüència de l’evolució vertiginosa de l’entorn i de les profundes transformacions que afecten totes les capes de la societat. Aquesta monografia està dedicada a les Noves Tendències en Management i s’estructura en tres parts. A la primera part, cada àrea funcional és tractada en un apartat específic i en ells es plantegen les últimes tendències, conceptes i tècniques útils per a la gestió eficient i eficaç d’una organització. En segon lloc, s’exposen els resultats de diverses investigacions recents sobre el management i la gestió d’empreses.
Finalment, en la tercera part s’estudien diversos casos basats en empreses reals.
Amb això es pretén donar una visió tant dels aspectes conceptuals com dels més aplicats i pràctics de les noves tendències en management.
Els autors són professionals i acadèmics amb gran experiència i reconeixement en els temes tractats com Roberto Marcos Álvarez del Blanco, Jordi Canals, Susana Domingo, Simon Dolan, Fernando Gómez-Bezares, José Luis Lafuente, August Mabilon, Salvador Marín, Soledad Moya, Mario Raich, Marcos Antón Renart, Josep Maria Rosanas, Miguel Sagües i Ernest Solé. Es tracta d’autors de les principals universitats i escoles de negocis.

Tweet