Revista de Comptabilitat i Direcció

Revista de Comptabilitat i Direcció núm. 09

Gestió del circulant. Bases conceptuals i aplicacions pràctiques

Varis autors
Editorial ACCID-Profit
Barcelona, 2009. 176 pàgines.
Preu soci: 18,00€
Preu no soci: 18,95€

La gestió del circulant és una de les claus per millorar l’eficiència i generar valor en qualsevol empresa. Per això, la correcta gestió de les existències, comptes a cobrar, tresoreria i passius a curt termini és una de les tasques clau dels departaments financers i d’operacions.

En aquesta obra, en primer lloc, es descriuen amb un enfocament professional i pràctic les principals eines de gestió del circulant, tractant temes tals com les seves implicacions estratègiques, la gestió de les existències, el crèdit management, la morositat, el cash management…

En segon lloc, s’exposen els resultats de diverses investigacions recents sobre el tema. Finalment, en la tercera part, s’estudien diversos casos basats en empreses reals.
Els autors són professionals i acadèmics amb gran experiència i reconeixement en aquesta temàtica com Llorenç Bagur, Pere J. Brachfield, Olga Castro, Lluís Chamorro, Lluís Cuatrecasas, Beatriz García, Luis Garrido, Txomin Iturralde, Amaia Maseda, Joan Massons, Teresa Núñez, Xavier Olsina, José Antonio Pérez, Leire San-José Ruiz de Agirre, i Pol Santandreu.

Tweet