Revista de Comptabilitat i Direcció

Revista de Comptabilitat i Direcció núm. 06

Innovació

Varis autors
Editorial ACCID
Barcelona, 2007. 172 pàgines.
Preu soci: 18,00€
Preu no soci: 18,95€

La innovació és un procés empresarial que ha de formar part de l’estratègia de l’empresa com a element dinamitzador de la mateixa i que permet diferenciar-la d’altres. Distingim tres tipus d’innovació: la innovació tecnològica, la innovació social i la innovació en mètodes de gestió. Aquests aspectes seran tractats en els diferents articles del llibre. 

Tweet