Revista de Comptabilitat i Direcció

Revista de Comptabilitat i Direcció núm. 04

Les NIC/NIIF i el Nou Pla General de Comptabilitat

Varis autors
Editorial Accid
Barcelona, 2007. 274 pàgines.
Preu soci: 18,00€
Preu no soci: 18,95€

L’any 1989 es va iniciar a Espanya un procés de reforma de la legislació mercantil vigent que va culminar amb l’aprovació del Pla General de Comptabilitat. Divuit anys després l’entorn econòmic i financer on les empreses espanyoles desenvolupen la seva activitat ha variat significativament i això ha portat a l’ICAC a desenvolupar un nou Pla harmonitzat amb les NIC/NIIF que serà d’obligatori compliment a partir de l’1 de gener de 2008. La present revista analitza mitjançant diferents articles d’experts comptables les NIC/NIIF i el procés de canvi comptable a Espanya.

Tweet